Borrel van het Eerste Uur
De Borrel van het Eerste Uur vond ook dit jaar plaats op de Haagsche. Op deze fraaie golfclub verzamelden zich een twintigtal Batavieren met clubs en ballen en na 18 holes bleek Hans Kruize het best te hebben gespeeld. 

Bij de borrel sloot zich nog een aantal leden aan, onder wie Jacques Brinkman. Hij gaf tijdens het aansluitende diner zijn visie op het Nederlandse mannenhockey en dat leidde uiteraard tot flink wat discussie aan tafel. En zoals altijd bleek het vroeger allemaal een stuk beter te zijn geweest.

Eervolle vermelding was er wederom voor Jan Kranendonk, die zoals elk jaar uit Zwitserland was overgekomen. Al met al was het weer een mooie avond, met dank aan organisator Ad Boelaars.