ALV & Herendiner
Videoverslag van Klaas Drupsteen van de algemene ledenvergadering in de IJ-kantine in Amsterdam en het aansluitende Herendiner ter gelegenheid van het vijftiende lustrum.